مرکز لختا – بلندترین ساختمان در اروپا

مرکز لختا – بلندترین ساختمان در اروپا

مرکز لختا (Lakhta Center) در سنت پیترزبورگ، روسیه با 462 متر ارتفاع و 87 طبقه که ساخت آن در سال 2012 شروع و در سال 2018 به اتمام رسید. علاوه بر اینکه این ساختمان بلندترین ساختمان در روسیه و اروپا می‌باشد، در جهان نیز در جایگاه شانزدهمین ساختمان بلند و در روسیه و اروپا در جایگاه دومین سازه بلند قرار دارد. این ساختمان در 24 دسامبر 2018 گواهی پلاتین دوستار محیط زیست را دریافت نمود. در ساخت این بنا از 19.624 متر مکعب بتون استفاده شده که در زمان ساخت یک رکورد جهانی محسوب می شد. قرار است این مجموعه قبل از پایان سال 2020 با تکمیل فضای سبز و فضای غیر مسقف آن به بهره‌برداری برسد.